Horizontaal toezicht

De nederlandse Belastingdienst maakt veelvuldig gebruik van steekproeven bij de controle op aangiften LB, OB en VpB. Bij geintegreerde controles hanteert de Belastingdienst 1 steekproef  uit de gehele administratie om daarmee in 1 controle alle aangiften te beoordelen.

Als extern docent bij de Belastingdienst weet ik precies hoe die steekproeven (moeten) worden opgezet, geselecteerd en geevalueerd. Ik kan dus bij uitstek clienten bijstaan die een second opinion zoeken bij de bevindingen en conclusies van de Belastingdienst. Ook kan ik clienten helpen die de steekproefcontrole door de Belastingdienst voor willen zijn door zelf een steekproef te trekken en zelf controleren die aan de eisen van de Belastingdienst voldoet.

In het kader van Horizontaal Toezicht sluit de Belastingdienst convenanten met belastingplichtigen die een Tax Control Framework inrichten om daarmee fiscaal in control te zijn. Inherent onderdeel van zo’n Framework is een steekproefcontrole om objectief en transparant te laten zien dat de aangifte met 95% betrouwbaarheid voldoet aan de te stellen materialiteit. Die steekproefcontrole kan ik samen met clienten ontwikkelen, en mijn Deloitte collega’s met ACL ervaring kunnen daarvoor standaard scripts ontwikkelen. Bijgaand een spreadsheet smash tax 2013 om een idee te krijgen van de omvang van de steekproef. Voor BTW controles is er ook deze sheet: omvang btw steekproef

Als bijproduct kunnen wij meteen ook steekproeven opzetten om “de andere kant uit” te controleren: de fiscus beoordeelt of er niet te weinig belasting is afgedragen of te veel is ingehouden, maar het kan ook nuttig zijn om te weten of er niet te veel is betaald of te weinig is ingehouden. De fiscus zal de extrapolatie van die resultaten niet accepteren als correctie, want de belastingplichtige heeft de verplichting een aangifte te doen op basis van een volledige administratie.

Link: de Duitse belastingdienst werkt ook met steekproeven:

http://www.nrc.nl/economie/article2525815.ece/Hewlett-Packard_verdacht_van_betalen_steekpenningen